Un total de 254 famílies han estat ateses l’any 2017 pel Centre de Distribució d’Aliments (CDA) de Santa Coloma de Farners, xifra que representa un augment del 23,3% respecte de l’any anterior. El balanç del que ha estat el segon any de funcionament d’aquest projecte a la capital de la Selva, fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i Càritas Diocesana de Girona (representada territorialment a través de Càritas Parroquial de Santa Coloma de Farners), ha estat qualificat de «molt positiu» per part d’ambdues institucions.

De les 254 famílies que els Serveis Socials de Santa Coloma han derivat al CDA el 2017, un 76,7% ja havien estat usuàries del centre l’any anterior -quan se’n van atendre 195 en total- i es tracta de famílies que ja venien de ser ateses al servei d’aliments de Càritas Santa Coloma de Farners, abans de la implantació del projecte CDA. Les 59 famílies restants (un 23,3%), han arribat noves al projecte al llarg de 2017. Aquestes dades mostren que gairebé una de cada quatre unitats familiars ha abandonat el projecte mentre que hi ha hagut noves incorporacions. És a dir que hi ha persones que deixen de ser usuàries del CDA, per una possible millora de la seva situació, però alhora un nombre important de famílies s’incorporen de nou al projecte.

En total, s’han produït un total de 4.059 intervencions d’entrega d’aliments (consistents en una cistella quinzenal, confeccionada per la pròpia persona). La mitjana, aquest 2017, ha estat de 16 intervencions per cada família. Del total de 848 persones ateses, un 42% són menors de 16 anys. Per països d’origen, tot i que s’han atès persones de més 20 nacionalitats, els orígens més freqüents són l’estat espanyol (48,4%) i el Marroc (30,7%).

Durant el 2017 han col·laborat al CDA Santa Coloma de Farners dotze persones voluntàries, amb una mitjana de dedicació de 3 hores setmanals. Aquest CDA té com a personal contractat un encarregat de centre a 21 hores setmanals i un tècnic local, 5 hores setmanals.

Aquest primer període de funcionament del CDA de Santa Coloma de Farners, es valora molt positivament, no només a nivell quantitatiu, en relació a l’increment de famílies que s’han pogut beneficiar de l’ajuda d’aliments, sinó també a nivell qualitatiu, pel fet que «s’ha avançat en un model que ha dignificat el lliurament d’aliments a les famílies en situació de necessitat, introduint mesures de corresponsabilitat i empoderament dels beneficiaris, el treball en xarxa, l’aposta per l’economia social i la solidaritat ciutadana», segons es desprèn de l’informe d’avaluació elaborat per Càritas.

El projecte CDA (Centres de Distribució d’Aliments) és un recurs que permet ampliar l'actual sistema de cobertura de necessitats bàsiques de la població més desafavorida consolidant el treball en xarxa que s'està realitzant amb les administracions locals i supralocals, alhora que implica i capacita als participants a afrontar de forma autònoma i responsable la situació sociofamiliar en la qual es troben: es corresponsabilitza els beneficiaris del projecte, per una banda, a través de la participació en tallers de formació que fomenten l’adquisició d’hàbits de consum responsable a fi d’optimitzar els recursos econòmics disponibles per a despeses bàsiques. Per altra banda, els usuaris contribueixen al sosteniment del projecte a través d’una aportació econòmica en funció de les possibilitats de cada família.

Les institucions i entitats promotores del projecte CDA són: Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Família, Dipsalut, Fundació Bancària “la Caixa”, Fundació Banc dels Aliments de Girona, i Càritas Diocesana de Girona.