Ja ha entrat en funcionament la instal·lació solar fotovoltaica de 9,9kW de potència, formada per 39 panells solars, que generarà electricitat per a l’autoconsum de l’edifici de l’Arxiu comarcal.

Amb un cost total de 39.822,79€, 15.000,00€ dels quals han estat subvencionats per la Diputació de Girona, dins la campanya “Del Pla a l’acció”, adreçada als ajuntaments per tal d’executar accions per millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, es preveu que aquesta instal·lació generi anualment 15.700 kWh, el que representa el 60% del consum total de l’edifici i que, d’aquesta manera, s’aconsegueixi un estalvi econòmic anual de 3.600 euros en la factura d’electricitat, i una reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de 7.500 Kg de CO2.

 

Area de govern: