Visita guiada a l’exposició, amb Glòria Bordons

A ESCENA. PERSONATGES BROSSIANS. Activitat complementària

Description

Joan Brossa (Barcelona, 2019 – Barcelona 1998) era poeta i dramaturg. Membre del grup “Dau al Set”, va ser autor d’una extensa i reconeguda obra de poesia visual que en la seva expressió gràfica s’apropa, sense ser-ne, a les arts visuals, la il·lustració i el disseny gràfic. L’exposició “A escena. Personatges brossians”, produïda per la Fundació Brossa, aplega un bon nombre de poemes visuals, objectes i cartells de l’autor que tenen com a nexe comú el teatre. La mostra destaca la relació analògica de correspondència entre la lletra, la il·lustració i l’objecte; relació irònica i sovint, sorprenent, que defineixen els poemes visuals de Brossa.


 Activitat gratuïta

Acte en celebració del Dia Internacional de l’Art 2019


Exposició inclosa a programa de VI Festival Domini Màgic de Poesia

Start Date - End Date

13/04/2019

Start Time - End Time

12:00

Event Location

Casa de la Paraula

Cost

Share This