L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha delegat el servei de manteniment de les jardineres situades a la via pública del municipi. El motiu de la delegació és que la brigada municipal de Parcs i Jardins no pot atendre tant bé com es voldria el manteniment de les desenes de jardineres que hi ha repartides a la població. Amb la voluntat de millorar el servei que es presta, s’ha pres la decisió de contractar externament el manteniment a una empresa de jardineria. D'aquesta manera, complementa la feina de la brigada.

Atesa la voluntat municipal de col·laborar amb empreses d’inserció social o amb empreses que treballen amb personal amb diferents graus de discapacitat, i donat que des de fa anys la Fundació Astres disposa des de fa anys d’un centre de formació ocupacional i inserció laboral de persones amb discapacitat a Santa Coloma, s’ha contractat la fundació per a les tasques de manteniment de les jardineres. L’import anual de la contractació és de 12.463 euros, amb IVA inclòs.