El 2017 va néixer la Taula de Salut i Joves per abordar la salut de les persones joves a partir de dinàmiques als mateixos centres educatius creant espais de reflexió al voltant de conductes de risc, per tal de fer-los més conscients de les seves actituds i afavorir la presa de decisions autònomes i responsables. Tot plegat amb l’objectiu de potenciar les habilitats socials i psicoemocionals.

Aquesta xarxa d’agents està constituïda pel CAP que lidera el programa Salut i Escola, el CESMIJ, Mossos, Dipsalut amb el Programa Sigues Tu, Oficina Jove i l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Santa Coloma amb el Programa Nucli Jove i el SIAD.

 

L’impuls d’aquesta taula és la coordinació de tots els agents de salut que intervenen en els centres educatius de secundària, per oferir als equips docents, sobretot tutors i tutores, una estructura més clara de les intervencions que es fan als seus grups. Tanmateix, aquestes sessions ofereixen espais per observar dinàmiques personals i grupals, i poder acompanyar-les amb més consicència.

 

Aquest curs 2018-2019, volem destacar, que s’ha demanat l’opinió de l’alumnat d’ESO a partir d’una enquesta on-line en la que han participat un total de 409 joves tant de la Salle com de l’Institut, on se’ls hi ha fet preguntes relacionades amb la seva vivència de les sessions que han fet els agents de salut i alhora, poder copçar necessitats i demandes dels propis joves.

 

A més a més, s’ha portat a terme una valoració de la Taula de Salut i Joves del curs 2018-2019 amb l’equip docent, ha estat mitjançant un grup de discussió on han participat membres de l’equip directiu i tutors/tutores dels dos centres de secundària del municipi.

 

El proper curs, la taula de salut continuarà amb aquestes accions en els centres educatius i fora, a fi de potenciar la prevenció comunitària en l’àmbit social, famílies i espais com festes i fires on hi ha conductes de risc. L’objectiu és encoratjar la participació dels protagonistes beneficiaris del procés preventiu, a fi de canviar comportaments i hàbits per millorar l’estil de vida i generar xarxes de prevenció solidàries i participatives.