L' Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha acordat, durant el Ple celebrat el passat dilluns 18 de novembre al Saló de Sessions del consistori, la desafectació del bé de domini públic situat a la parcel·la on es construirà l’Escola d’Educació Especial.

Per seguir amb la proposta d'edificació que proposa de la fundació, l'equip de govern ha aprovat per unanimitat el canvi de categoria de la finca que ha cedit, de 3.512 m² i situada al carrer Francesc Moragas, per acollir el projecte.

Així doncs, la finca passa de tenir la consideració de "domini públic" a "bé patrimonial", i aquest és un requisit per poder fer la cessió a la Fundació Privada Gentis perquè, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, puguin construir a Santa Coloma de Farners un centre de suport a la diversitat funcional per a joves i infants amb discapacitat.

Aquest centre ha de donar servei a les famílies de diferents poblacions de La Selva que ara mateix s'han de desplaçar a distàncies considerables (la majoria a Blanes, però també a altres poblacions) per rebre aquest suport.