Balanç

Des de la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners s'ha dut a terme una actualització del balanç econòmic de la recollida de residus l'any 2019.
La recollida selectiva ha augmentat un punt percentual respecte l'any 2018, passant de 51,69% a 52,60% i situant-se al nivell més alt aconseguit mai a la ciutat. Tenint en compte que la mitjana a nivell de Catalunya és del 41,73%, es pot posar de manifest que, malgrat que encara quedi molta feina per fer, les dades són molt positives. Durant l'any 2019 s'han generat un total de 6.913 tones de residus municipals.

Fraccions de Recollida

De les 6.913 tones que es van generar l'any passat, la principal fracció de recollida correspon a l'apartat del rebuig (46%), seguit de la deixalleria (15%), l'orgànica (11%) i la poda (13%). Ja amb menor rellevància trobem el paper i cartó (7%) i vidres i envasos, ambdós amb un percentatge del 4% del total de residus recollits.

Evolució

Durant els darrers anys, Santa Coloma de Farners ha augmentat la seva generació total de residus, situant-se l'any 2019 a 1,42 kg/hab./dia, una dada lleugerament superior a la mitjana de Catalunya.
Malgrat tot, el percentatge de reciclatge ha oscil·lat envers el 50%, essent un dels més alts de Catalunya durant els darrers anys amb el model de recollida selectiva amb contenidors a la via pública.

Objectius

Aquestes dades ens situen actualment dins dels objectius estipulats per la Unió Europea, qui estableix recollir selectivament el 50% dels residus municipals per l'any 2020. Però també posen de manifest que pràcticament hem arribat al sostre de recollida selectiva de l'actual model i, per tant, ens marca el camí cap a la implementació de servei de recollida porta a porta per tal de poder complir amb els objectius marcats pels anys 2025 i 2030, que consisteix a recollir respectivament el 55% i el 60% del total de residus generats.

"No hem d'esperar que les lleis ens obliguin a fer els canvis. Hem de ser proactius i conscients que, millorant el reciclatge i la reducció de residus, deixarem una ciutat i un planeta menys malmès del que està avui per avui". Pep Pratregidor de Medi Ambient.


Podeu descarregar-vos el balanç econòmic actualitzat a través de l’arxiu que trobareu adjunt.

AttachmentSize
PDF icon dades_residus_2019_def.pdf536.71 KB