A partir de demà dimecres 1 de juliol, el Pavelló de la Nòria se sumarà als espais municipals com a punt d'entrega i recollida dels envasos utilitzats per a fer el reciclatge d'oli usat. D'aquesta manera, l'equipament esportiu prestarà aquest servei de recollida juntament amb l'Escola d'Adults i la Deixalleria Municipal. La crisi del COVID-19 ens limita a poder tenir només 3 espais oberts, que compensen el buit en el servei que han deixat els centres educatius.

Horaris d'estiu

Pavelló la Nòria: Matins de dilluns a divendres corresponents als mesos de juliol i agost, de 09:00 a 13:00 h. Cal trucar prèviament al telèfon del pavelló (677 094 773), si es vol contactar amb el conserge per rebre un pot nou per reciclar.

Escola d'Adults: De dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 22.00 h. C/ Sant Sebastià, 91. Telèfon: 972 842 365. Correu electrònic: eafarners@scf.cat

Deixalleria Municipal: De dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h, i dissabtes de 9.00 a 14.00 h. Carretera Vella de Girona, S/N 17430 Santa Coloma de Farners. Telèfon: 972 118 696.

Us recordem que...

L'oli vegetal de cuina usat és un dels residus més problemàtics, perillosos i perjudicials per al medi ambient dels que generem tant a les llars com als restaurants, menjadors escolars, etc. Per aquest motiu, es vol facilitar el seu reciclatge amb l'entrega d'un pot que permetrà acumular l'oli als domicilis i acostar els punts d'entrega a la ciutadania a través de les escoles. Un litre d'oli abocat a l'aigüera pot contaminar fins a 100.000 litres d'aigua potable, a més de generar molts problemes a les canonades de clavegueram i a la depuradora.

"Des de la Regidoria hem estat valorant quina era la millor fórmula per compensar el buit en el servei que han deixat les escoles arran de la crisi sanitària. Per motius econòmics i d'higiene, hem hagut de descartar la implantació de contenidors a la via pública. Santa Coloma de Farners produeix uns 4.000 litres d'oli usat que contribueix a sostenir el projecte sense ànim de lucre de l' Associació Montseny Guilleries per a persones amb discapacitat intel·lectual. És per aquest motiu que l'Ajuntament no registra ingressos econòmics en concepte de reciclatge d'oli domèstic". Pep Prat - Regidor Medi Ambient

Quin cost tenen els pots?

Els pots no tenen cap cost, ja que aquest és assumit per Fomento de Construcciones y Contratas, empresa concessionària de la recollida de residus. Els envasos plens d'oli els recollirà el personal del Centre Especial de Treball Montseny-Guilleries, que treballa amb persones amb discapacitat que seran els encarregats de buidar els pots, rentar-los i retornar-los als punts de recollida per tornar a ser utilitzats.

Aquesta associació executa el servei de recollida i transport d'olis vegetals usats mitjançant furgonetes degudament homologades per l'Agència de Residus de Catalunya (codi T-4660) per fer-ne efectiu el transport fins al seu magatzem, on posteriorment la fundació privada ASPROSEAT Empresa i Treball (codi de gestor E-1475.14) el recull per convertir-lo en una energia neta i renovable: el biodièsel.

Qui pot participar?

Tothom qui vulgui es pot dirigir a qualsevol dels 3 punts de recollida, on se li farà entrega del pot. Un cop ple, es pot retornar als diversos llocs habilitats per a rebre un altre buit i net.

Equipament: