Arran de les queixes manifestades per algunes famílies envers la situació del servei de menjador a les llars d'infants municipals, l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners vol aclarir el següent:

El consistori va licitar el servei de menjador i monitoratge de les llars infantils d'acord amb el que exigeix i estableix la Llei de Contractes del Sector Públic.

D'inici es va decidir dividir el contracte en dos lots (un pel càtering/menjar i un altre pel monitoratge) per tal de facilitar la participació de les petites i mitjanes empreses en la contractació pública. L'única empresa que es va presentar a la licitació del lot del càtering/menjar fou una empresa local.

Just abans de l'adjudicació, l'empresa ens comunica que es retira de la licitació i renuncia a la concessió del contracte. La mateixa empresa reconeix que, per error, no es van llegir bé els plecs i que no podien continuar amb la prestació del servei atès que no el podien assumir.

L'Ajuntament havia de garantir la prestació del servei i va buscar una solució urgent. En aquest sentit, es va iniciar el procés de recerca d'una companyia que pogués fer-se’n càrrec en dos dies. Per aquesta raó, es va adjudicar un contracte menor temporal a l'empresa Scolarest, qui ens va assegurar la prestació del servei amb caràcter immediat, mentre es procedia a l'adjudicació definitiva d'acord amb els mecanismes legalment establerts.

Des del consitori s'ha actuat amb la màxima diligència i sempre complint amb la legalitat. La nostra principal preocupació és que el servei sigui correcte i de qualitat, i que les famílies que ho necessitin disposin del servei de menjador.