Durant aquest curs 2020/2021 plenament marcat per la situació d'excepcionalitat sanitària derivada de la pandèmia del Covid-19, l'Escola d'Adults Municipal de Santa Coloma de Farners ha esmerçat esforços en adaptar les seves instal·lacions per complir amb els protocols sanitaris específics i garantir la seguretat de l'alumnat, així com per guanyar en competitivitat, eficàcia i atendre i satisfer les necessitats formatives de la ciutadania.

Dins d'aquest període adaptatiu, una de les principals actuacions dutes a terme ha sigut la remodelació d'una de les aules del centre, destinada a aula de formació en Informàtica. A més dels treballs de remodelació com serien l'execució de les obres pertinents, la instal·lació del nou mobiliari o la millora de les connexions, s'ha equipat l'espai amb equips informàtics i projectors per a poder realitzar totes les formacions previstes en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

En total s'han aconseguit 16 equips informàtics, que ja es troben instal·lats i a punt per ser utilitzats pels alumnes del centre. El seu finançament ha estat possible gràcies a una subvenció rebuda per part de la Diputació de Girona de 5.700 €.