L’Ajuntament fa anys que reclama una millora a la gestió de la riera i el seu ecosistema i en aquest sentit està treballant amb l’Agència Catalana de l’Aigua per signar un conveni de custòdia que ens permeti realitzar d’una manera molt més àgil algunes de les actuacions de manteniment i millores relacionades amb les rieres del municipi.

Ja fa molt que la riera de Santa Coloma s’ha anat omplint de sediments que han quedat retinguts a les diferents rescloses o passos que la travessen i això ha provocat un canvi important, a la seva imatge, a les seves dinàmiques, així com també, a la fauna i la flora.

L’ajuntament ha encarregat un estudi tècnic per determinar quina és la situació actual en relació als sediments. Quina quantitat n’hi ha? quin és el seu origen? quin era l’estat inicial de la riera abans d’aquesta aportació massiva de sediments? I també per saber quines actuacions hem de fer per revertir la situació actual, com les hem de fer i en quin moment s’han de fer.

Per tot això us demanem la vostra ajuda ja que necessitem fotografies de la riera. Fotografies que ens permetin veure com era la riera durant tots aquests anys. Fotografies que ens permetin veure l’evolució dels sediments, en quins anys en van arribar més o quan no n’hi havia. Necessitem que ens feu arribar les vostres fotografies amb indicació del punt on s’han fet i amb la data de la fotografia a jsanchez@scf.cat o si ho preferiu les podeu fer arribar al col·lectiu Riera Viva que també n'està fent recopilació.

 

 

 

 

Area de govern: