El proper dilluns 18 d'octubre, a les 20.00 h, tindrà lloc el Ple ordinari corresponent al mes d'octubre, que se celebrarà de forma telemàtica per a debatre diversos assumptes d'interès municipal.

L'ordre del dia inclou, entre d'altres, la proposta de dissolució de l'Organisme Autònom Geriàtrica Sant Salvador d'Horta i l'aprovació de l'encàrrec per part de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners a Sumar-Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya SL, per mitjà propi per a la gestió de la residència geriàtrica i centre de dia Sant Salvador d'Horta.

Des del consistori s'instarà a Sumar a fer efectiva la subrogació de tots els treballadors, i a notificar-los l'acord i la garantia i manteniment de les seves condicions laborals en un termini de 15 dies abans que es faci efectiu el relleu de la gestió de la residència, mitjançant carta escrita i justificant de recepció.

La delegació dels serveis a Sumar vindrà acompanyada de grans millores i avenços en la gestió integral del Geriàtric, com la gestió de personal i nòmines, formació continuada, atenció més personalitzada als usuaris i l'estalvi econòmic (menjar, electricitat, combustible...) que se'n derivarà de la compra centralitzada de béns i serveis.

Sumar és una societat mercantil limitada de la qual l'Ajuntament n'és soci, constituïda per a la prestació de serveis i l'exercici d'activitats econòmiques d'interès públic en l'àmbit territorial de Catalunya. Opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que genera en la prestació d'un millor servei per a assolir una millor eficàcia i eficiència en la gestió dels serveis socials. En aquest sentit, Sumar és un instrument del món local que dóna resposta a les necessitats locals.

D'altra banda, un altre dels temes importants que portaran a debat en el plenari d'aquest mes és la proposta de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2022. Les ordenances es congelaran totes excepte la taxa d'escombraries, que s'incrementa un 5% la tarifa domèstica i un 4% la resta. Aquest increment és degut a la regularització dels preus després de la finalització del contracte amb FCC i que ja va motivar un augment del 8% de la taxa el 2020.

Es preveuen canvis en l'ordenança reguladora de l'impost de béns immobles (IBI), que exigirà als grans propietaris d'habitatges buits (més de 3) un recàrrec del 50% de l'IBI si els tenen buits durant dos anys. Amb aquesta modificació es vol forçar que els propietaris posin els immobles al mercat, per ajudar a trobar habitatges dignes a preus assequibles.

En l'ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), s'establirà una bonificació del 95% a favor de les construccions que incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar.

També hi haurà modificacions en les taxes per activitats jurídiques i administratives de competència local, com l'expedició de documents administratius o llicències; en les taxes d'utilització d'instal·lacions municipals i en les de l'ús privatiu i l'aprofitament especial de domini públic local.

Us recordem que podeu seguir el Ple d'aquest dilluns 18 d'octubre en 'streaming' a través del nostre canal de YouTube, mitjançant el següent enllaç:

https://www.youtube.com/channel/UCZoC5Usa6-n1I_K4g56x_RQ/featured