Millora de les condicions de compravenda de dues finques municipals del polígon de Mas Llorenç

dc 29.01.2014
L’any 2012 es va acordar una rebaixa del preu que passar a 160,00 € /m2. Tot i que es manté el preu de venda, en el darrer ple municipal, s’han ampliat, de 5 a 10 anys, els anys de carència en els que no s’haurà de fer cap pagament a l’Ajuntament. El pagament es farà, en parts iguals, entre l’onzè i el vintè any natural següents al de l’adjudicació del contracte.
El polígon de Mas Llorenç està en una bona situació de comunicacions que ja té a prop la N-II, l’Eix Transversal de Catalunya i l’aeroport de Girona.

Historial

Altres notícies