Autorització de l'ACA pel vessament d'aigua a la riera de Santa Coloma procedent del sifó del Pasteral

dv 15.07.2022

L’Agència Catalana de l’Aigua ha autoritzat, de forma excepcional, el vessament d’aigua a la riera de Santa Coloma des del sifó del Pasteral per possibilitar la recàrrega de l’aqüífer d’on els pous d'abastament capten l'aigua per al municipi. Aquesta operació s'iniciarà aquest dissabte 16 de juliol per part d'Aigües Ter-Llobregat (ATL). Es preveu que es mantingui, de moment, durant dues setmanes, tot i que el període pot variar en funció de les condicions meteorològiques i del grau de recuperació del nivell del pous.

Aquesta mesura excepcional, autoritzada per l'ACA per mantenir els nivells freàtics dels pous, es dóna quan la manca de pluges condiciona l'extracció d'aigua dels pous d'abastament municipal. Aquesta mateixa situació s'ha produït els darrers estius. Amb aquesta acció, s'assegura la qualitat de l'aigua que es capta als pous d'abastament, tal i com certifiquen les anàlisis periòdiques que l'empresa subministradora (Aigües Colomenques) realitza periòdicament a la xarxa.

Historial

Altres notícies