Promoció de la Ciutat, Medi Ambient i Participació Ciutadana

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

  • Fomentar i atreure activitat que generi prosperitat, dinamització i projecció exterior del municipi
  • Impulsar la capitalitat de la Comarca

MEDI AMBIENT

  • Conseller Administració Aigües Colomenques
  • Servei de recollida de residus, deixalleria i neteja viària
  • Gestió energètica i qualitat ambiental
  • Gestió mediambiental

Accés al web de Medi Ambient

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

  • Òrgans, espais i mitjans de participació a disposició de la ciutadania
  • Afavorir la incidència, deliberació, coproducció i decisió de la ciutadania sobre els assumptes que l'afecten
  • Promoció i gestió dels pressupostos participatius

Accés al web de Participació ciutadana

escombraries_x_web2_0
escombradora-6
foto_plaques_arxiu