MOLTES GRÀCIES PER FER-NOS ARRIBAR LES VOSTRES PROPOSTES!
ELS SERVEIS TÈCNICS ESTAN ANALITZANT SI S’AJUSTEN A LES NORMES DEL PROCÉS.

 

On ha anat a parar la meva proposta?
Què decidim?
Qui pot fer propostes
Decideix les 10 propostes finalistes
Fase del procés