Joventut, Entitats, Igualtat i Participació Ciutadana

 • JOVENTUT

  • Elaborar i desenvolupar el Pla Local de Joventut
  • Organització i coordinació d’activitats i polítiques adreçades a joventut
  • Gestió i coordinació d’equipaments públics adreçats a serveis a la joventut: Cercle Jove
  • Coordinació i treball amb òrgans supramunicipals en matèria de polítiques de joventut
  • Relació i comunicació amb joves i entitats juvenils

  Pla general de Joventut 21-24

ENTITATS 

 • Relació i coordinació amb les entitats locals
 • Redacció del Pla de subvencions
 
 
 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Òrgans, espais i mitjans de participació a disposició de la ciutadania

Afavorir la incidència, deliberació, coproducció i decisió de la ciutadania sobre els assumptes que l'afecten

Promoció i gestió dels pressupostos participatius

Accés al web de Participació ciutadana