Esports i Medi Natural

Esports

Pavelló dels Saioners
  • Suport i reconeixement a clubs i esportistes
  • Control i gestió de les instal·lacions esportives
  • Coordinació i treball amb òrgans supramunicipals en matèria de polítiques esportives
  • Gestió i foment d’activitats esportives
  • Relació i comunicació amb les entitats esportives

 

 

Medi Natural

  • Gestió i promoció de l’entorn natural del municipi
  • Relació i coordinació amb les entitats locals relacionades amb el medi ambient i l’entorn
  • Protecció del medi ambient: programa de foment de la sostenibilitat, Agenda 21, PAES o d’altres plans

Per visualitzar l'estudi granític d'El Rocar cliqueu aquí

Per visualitzar l'estudi dels sediments de la Riera cliqueu aquí

Imatge de Farners