Política de privacitat

Protecció de dades personals

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, Ajuntament de Santa Coloma de Farners -com a responsable del tractament- garanteix la protecció de la privadesa i confidencialitat de les dades personals que es faciliten per a la gestió dels tràmits i sol·licituds, així com la prestació de serveis municipals.

Les dades personals que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin es conservaran de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha implementat les mesures de seguretat necessàries i adequades als riscos associats al tractament.

Les seves dades no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas.

Drets de les persones interessades

Les persones interessades poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament sobre alguna de les seves dades personals:

  • Presencialment: Plaça del 1r d'Octubre, 1, 17430, Santa Coloma de Farners (Girona)
  • Mitjans electrònics: ajuntament@scf.cat

Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme Ajuntament de Santa Coloma de Farners, es pot posar en contacte per mitjans electrònics (ajuntament@scf.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Plaça del 1r d'Octubre, 1, 17430, Santa Coloma de Farners (Girona)

Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si es considera que s’ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.