Acció Social, Habitatge i Gent Gran

ACCIÓ SOCIAL:

Edifici de Ca les monges-Acció Social
 • Direcció i gestió de les competències municipals en matèria de serveis socials
 • Control, gestió i direcció dels equipaments públics destinats a serveis socials
 • Foment de polítiques de suport a la família
 • Gestió i coordinació del servei d’assistència social
 • Foment de polítiques de nova ciutadania
 • Gestió de les polítiques d’acció social: Inclusió social, Immigració, Cooperació i Diversitat funcional i Ajuts d’emergència i beques per raons socials 
 • Cooperació internacional i ajut humanitari

FUNCIONS DELS SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL (SBAS):

 • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió
 • Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea territorial corresponent
 • Informació, valoració, orientació i assessorament
 • Aplicació d’accions o intervencions de suport i seguiment de persones i/o famílies
 • Gestió i coordinació dels serveis corresponents al primer nivell
 • Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixen la seva intervenció
 • Treball comunitari

HABITATGE: 

 • Promoció de l'accés al parc d'habitatge de lloguer
 • Promoció de polítiques d'accés a un habitatge digne

   Accés a l'informe d'habitatges buits-2019

 

 

GENT GRAN

 • Organització i coordinació d’activitats i polítiques adreçades a gent gran
 • Referent de les residències geriàtriques del municipi
 • La Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta, és un organisme autònom local que depèn de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Va ser inaugurat l'any 1983

  Des de l'any 2002 som centre col·laborador de la Generalitat de Catalunya

  Accés al web de la Residència geriàtrica municipal Sant Salvador d'Horta