Acció Social i Habitatge

ACCIÓ SOCIAL:

Edifici de Ca les monges-Acció Social
 • Direcció i gestió de les competències municipals en matèria de serveis socials
 • Control, gestió i direcció dels equipaments públics destinats a serveis socials
 • Foment de polítiques de suport a la família
 • Gestió i coordinació del servei d’assistència social
 • Foment de polítiques de nova ciutadania
 • Gestió de les polítiques d’acció social: Inclusió social, Immigració, Cooperació i Diversitat funcional i Ajuts d’emergència i beques per raons socials 
 • Cooperació internacional i ajut humanitari

FUNCIONS DELS SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL (SBAS):

 • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió
 • Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea territorial corresponent
 • Informació, valoració, orientació i assessorament
 • Aplicació d’accions o intervencions de suport i seguiment de persones i/o famílies
 • Gestió i coordinació dels serveis corresponents al primer nivell
 • Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixen la seva intervenció
 • Treball comunitari

HABITATGE: 

 • Promoció de l'accés al parc d'habitatge de lloguer
 • Promoció de polítiques d'accés a un habitatge digne

   Accés a l'informe d'habitatges buits-2019