239 propostes presentades als Pressupostos Participatius

Durant el procés de participació als Pressupostos Participatius, entre el 20 de març i el 9 d'abril, els ciutadans han presentat 239 propostes en total: 154 a través de les urnes i 85 a través de la web. Aquest dilluns 10 d'abril al Cercle Jove, es va procedir a l'obertura de les urnes per aixecar acta de les propostes presentades.

Un cop finalitzat el termini de presentació de propostes, es farà una primera valoració en què es descartaran, en cas que n’hi hagi, aquelles que no siguin competència de l’Ajuntament, que no compleixin la legalitat, que sobrepassin el pressupost, etc. Després hi haurà una sessió de treball amb participació ciutadana, per prioritzar les propostes restants, que posteriorment es faran arribar als Serveis Tècnics de l’Ajuntament perquè en facin una darrera valoració, i finalment es votaran les propostes finalistes, previsiblement la tardor vinent. A la votació final hi podrà participar qualsevol persona major de 16 anys empadronada a Santa Coloma de Farners i ho podrà fer de forma presencial a través de les urnes o bé a través d’una aplicació mòbil que es crearà per a l’ocasió.

L’objectiu bàsic d’aquest procés participatiu és “implicar a la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics i generar corresponsabilitat en la presa de decisions, alhora que identifiquem les principals necessitats del poble.