Actuació per assegurar l’estructura del pont de la Gorga d'en Vilà

Des de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners s'ha decidit dur a terme diverses actuacions de manteniment al pont de la Gorga d'en Vilà per tal d'assegurar la seva conservació.

Es tracta d'un pont construït l'any 1922 sobre la riera de Santa Coloma de Farners, format per un arc rebaixat de maçoneria ceràmica que se suporta sobre dos estreps de pedra recolzats directament sobre la roca mare. L'estrep del marge esquerre s'ha anat erosionant amb el pas del temps, sobretot per l'efecte erosiu dels cabals originats pels recents aiguats.

Per evitar una major afectació estructural en propers episodis de pluja, s'ha determinat actuar-hi de forma immediata i fer les obres de reparació necessàries per reforçar l'estructura del pont i evitar una major erosió del marge esquerre.

El pont dóna accés a diverses finques, i actualment el pas és restringit per motius de seguretat.

Area de govern: