Aprovat el pressupost general per al 2017

El Ple de l'Ajuntament va aprovar aquest dimarts dia 20 el pressupost general de Santa Coloma per a l'exercici 2017, amb 9 vots a favor (ERC-MES i PSC) i 8 en contra (CiU i CUP). Puja a 11,7 milions d’euros. Entre les inversions previstes destaquen els prop de 300.000 euros en actuacions que permetran l’ús d’energies alternatives als hidrocarburs, en compliment de l’acord unànime del Ple del mes de juliol passat, que fixava l’objectiu d’aconseguir que un mínim anual de l’1% del consum d’energia de les instal·lacions municipals sigui d’autoconsum generat per energia solar. 

Així es preveu la instal·lació d’una caldera de biomassa forestal per escalfar el Pavelló de la Nòria i el CEIP Sant Salvador d’Horta, que a més a més de la inversió municipal comptaria amb ajuts externs; i d’altra banda,  la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici de l’ajuntament. S’invertirà també en l’adequació d’un espai a l’edifici de Ca Les Monges per ubicar-hi els Serveis Socials, que actualment estan dividits en dos espais de lloguer; i d’un altre a l’edifici consistorial, que ha d’acollir una Oficina d’Atenció Ciutadana, servei que actualment no compta un espai central definit. Es manté la inversió per a la construcció de la piscina descoberta, en un pla plurianual que es completarà al 2018; també es mantenen les inversions a les escoles i als centres esportius; i es preveu una partida per a la construcció d’un nou pou d’abastament d'aigua de la riera de Santa Coloma.

D’altra banda, es destinaran 100.000 euros a pressupostos participatius, que es decidiran a través d’un procés tutelat pel Consell de Poble i una consultoria externa.

L’augment de la despesa es calcula en un 1,65% i es deu sobretot a l’actuació en matèria de personal: increment retributiu de l’1%  i conversió de jornades a temps parcial a jornades a temps complet per donar major servei a la ciutadania.

El pressupost per al 2017 manté l’equilibri, ja que malgrat que els ingressos augmenten de forma poc significativa, un 0,69% respecte del 2016, i es xifren en 10,6 milions d’euros, es podrà fer front a l’augment en despesa i inversions gràcies a l’estalvi, a les subvencions previstes i al crèdit. El pressupost total de despeses es preveu en 10,3 milions; mentre que el d’inversions ascendeix a 1,4 milions d’euros.