Aprovats inicialment el Pressupost General 2019 i la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament

El Ple ordinari del mes de desembre, celebrat el dilluns 17, va aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2019. Hi va haver empat en la votació (8 vots favorables d'ERC i MES), 8 desfavorables de PSC i CIU i l'abstenció de la CUP), de manera que va caldre el vot de qualitat de l'alcalde per a l'aprovació. Aquest Pressupost ascendeix a 12.111.178,43€, dels quals 1.202.100,00 van a inversions. El Pressupost de l'organisme autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta serà de 2.065.964,92€ i, per tant, el Pressupost total consolidat es xifra en un total de 14.177.143,35€.
 
 
El Ple de desembre també va aprovar inicialmentla Relació de Llocs de Treball (RLT) resultant de l'acord al qual han arribat el comitè d'empresa i l'equip de govern, després de molts mesos de treball conjunt. Aquesta relació suposa una actualització de tasques i funcions en tots els llocs de treball que, per a 122 dels 150 empleats de l'Ajuntament, comportarà (un cop aprovada definitivament) increments retributius. L'alcalde, Joan Martí, va destacar en el Pla que «això no és un punt d'arribada sinó un punt de partida ja que ara s'obrirà un termini durant el qual es podran fer al·legacions davant del Ple».