Arxiu comarcal

La titularitat de l’Arxiu Comarcal, el seu impuls, direcció i coordinació correspon al departament de Cultura de la Generalitat, però, aquest servei també farà les funcions d’Arxiu Municipal i és per aquest motiu que s’ha signat el conveni. 
Segons aquest conveni, l’Ajuntament assumeix les despeses de subministrament d’aigua, electricitat, gas, telefonia, servei de neteja i manteniment de l’immoble. També aporta una persona amb categoria de tècnic mig.