Ban de canvi de circulació al C/ Noguer

Aquesta decisió farà que s'incrementi el trànsit al carrer Girona, per això també està previst treure l'aparcament d'aquest carrer i així facilitar la fluïdesa del trànsit i la seguretat dels vianants.
Aquests canvis es posaran a prova durant 3 mesos per tal de comprovar la seva eficàcia. A partir del mes d'agost es preveu que siguin definitius.
Al mateix temps, l'Ajuntament redactarà els projectes de remodelació del carrer Noguer i carrer Girona per tal d'eixamplar voreres, canviar conduccions d'aigua, clavegueram i enllumenat.
Ban - Santa Coloma de Farners