Camp de pràctiques elèctriques

L’Ajuntament cedeix a l’IES de Santa Coloma uns terrenys de titularitat municipal, situats al polígon de can Simón, de 7.399 m2. Per la seva banda, l’ES instal•larà el material i aparells necessaris com pals o cablejat, per a efectuar les pràctiques de treballs en línies elèctriques. El consistori, que ha aprovat aquesta proposta per unanimitat, considera que aquesta cessió té interès social i caràcter local. 
L’ús dels terrenys, per part de l’IES, serà gratuït i merament tolerat i s’extingirà per la reclamació de l’Ajuntament en cas de necessitar aquestes finques, si deixés de ser necessari per l’IES o bé que es destinin a una altra finalitat.