Campanya informativa sobre recollida selectiva

Amb l’arribada dels nous vehicles per la recollida de la fracció orgànica i el rebuig s’acaba la primera etapa del desplegament del nou servei prestat per l’empresa Fomento de Contrucciones y Contratas (FCC). Aquests primers mesos han servit per desplegar el nou servei, consolidar les noves rutes de recollida i redistribuir millor els punts d’aportació de residus tot augmentant el nombre de contenidors de recollida selectiva.
A partir d’ara els esforços del servei es centraran en la millora de la qualitat dels residus que van als contenidors. Enguany es realitzaran fins a 12 punts informatius on tots els ciutadans podran canviar 1 quilo dels seus residus de qualsevol de les fraccions selectives (orgànica, envasos, paper i cartró o vidre) per un paquet de bosses compostables, que consisteix en un kit de tres bosses de color per separar els residus o una bossa reutilitzable per la compra. I pels més petits els residus es podran canviar per un paquet de cromos de la col·lecció “Reciclar ens fa viure”. Pel que fa als grans productors de residus la campanya es centrarà a explicar l’augment en la freqüència de les recollides porta a porta dels seus residus i se’ls entregarà un imant a mode de recordatori per tenir a mà tota la informació.