Cessió de terrenys a la Generalitat de Catalunya per a la construcció dels nous Jutjats

És una prioritat per la Departament de Justícia i també per a l'Ajuntament de Santa Coloma, que els jutjats disposin d'uns edificis adequats al servei que presten a la ciutadania, i en aquest sentit treballem plegats per buscar el millor emplaçament per a aquestes instal·lacions.

edifici_jutjats-2.jpg