Conveni d'adhesió a la xarxa RESCAT

La xarxa RESCAT és una xarxa de radiocomunicacions que aplega i substitueix les principals xarxes diferents i existents fins avui a Catalunya i que té la voluntat de servir a tots i cadascun dels col·lectius implicats en la seguretat i les emergències. L’objectiu d’aquest sistema integrat d’emergències i seguretat és millorar el rendiment, l’eficàcia i l’operativa de tots els recursos del país que treballen en aquest àmbit. Actualment els efectius de cada cos o organització treballen amb el seu propi sistema de telecomunicacions i utilitzen recursos i tecnologies diferents.
Aquest sistema integrat facilita la coordinació entre els col·lectius d’emergències i comporta un menor cost i una major rendibilitat d’ús. A més, compta amb una tecnologia molt avançada, segura i amb un alt grau de cobertura i disponibilitat, i permet conèixer el posicionament geogràfic amb GPS.
Xarxa RESCAT Santa Coloma de Farners  Xarxa RESCAT Santa Coloma de Farners 
Xarxa RESCAT Santa Coloma de Farners  Xarxa RESCAT Santa Coloma de Farners 

Fotos: La Selva Comunica