Conveni per la promoció de la pràctica esportiva

La mercantil Sport Assistance 2000 SL, gestiona la piscina coberta municipal, en concepte de concessionària. En aquest conveni l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners reconeix i valora el treball que realitza aquesta empresa en el municipi, en tant que no sols realitza tasques pròpies de la gestió de la piscina coberta sinó que col·labora activament amb l'Ajuntament en la promoció de l'esport i, molt especialment, amb el Club Natació Santa Coloma de Farners. Per tant, la regidoria d’Esports i tot el grup de govern consideren imprescindible la col·laboració de l’Ajuntament amb Sport Assistance 2000 SL, per tal de dinamitzar la realitat esportiva i el teixit esportiu de Santa Coloma de Farners, més enllà dels criteris mínims continguts al Plec de condicions del concurs per la concessió de la piscina coberta.
L’empresa Sport Assistance 2000 SL, acaba d'aixecar un procediment concursal voluntari-ordinari, en el que el dia 15 d'abril de 2014, el Jutjat Mercantil núm. 8 de Barcelona, va dictar sentència per la qual s’aprova el conveni de creditors de la mercantil Sport Assistance 2000 SL, recolzat pel pla de viabilitat corresponent.
Aquest conveni ha estat aprovat en el ple extraordinari del passat 22 de desembre amb els vots de CiU, PSC, el vot en contra de Colomencs i la CUP i l’abstenció del PP i ERC.