Convocatòria de beques de la Fundació Masllorens-Pascual 2015

Cada beca tindrà un import de 2500€. Els interessats hauran de presentar del 7 al 19 de gener una instància a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat.