Convocatòria de beques per a llibres i material escolar

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners convoca el procés per sol·licitar beques per llibres i material escolar per al curs 2019/20. Per a la presentació de les sol·licituds es pot fer a través de dues vies. A partir del 9 d'abril i fins el 10 de maig, de forma telemàtica al web municipal www.scf.cat. De l'altra, de forma presencial al Centre Municipal d'Educació (carrer Sant Sebastià, 91), del 24 d'abril i fins el 10 de maig. L'horari d'atenció és de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 de la tarda.

A l'hora de presentar la sol·licitud cal presentar la documentació que s'escaigui, en original i còpia:

 • Document de sol·licitud que us podeu descarregar com a document adjunt en aquesta plana.
 • Certificat de convivència.
 • DNI/NIE/Passaport (de tots els membres que apareixen en el certificat de convivència)
 • Llibre de família

 

Situació econòmica

 • Nòmines de febrer, març i abril del 2019 o certificat d'empresa o declaració de renda del 2018 (de tots els membres que apareixen en el certificat de convivència majors de 18 anys).
 • Autònoms (declaracions trimestrals de l'IVA de l'any 2018.
 • Certificat OTG (per a persones en atur de tots els membres que apareixen en el certificat de convivència)
 • RMI (PIRMI)
 • Informe de prestacions familiars (Seguretat Social de tots els membres que apareixen en el certificat de convivència majors de 18 anys)
 • Certificat de l'ambaixada (pensionistes estrangers)

 

Altres

 • Família nombrosa o monoparental
 • Violència de gènere
 • Denúncia per no percepció de la manutenció
 • Acolliment familiar o adopció
 • Discapacitat (superior al 33%)
 • Sentència de divorci o de separació