Dispensació responsable d'alcohol

Al fer aquesta formació on-line es vol facilitat l’accés a la informació del temari que s’ha preparat, adaptant el curs a les necessitats i al ritme de cada barraquista.
Aquesta és una iniciativa de la Regidoria de Benestar Social que es duu a terme a través del programa Les Roques de l’Aigua, que està centrat en la prevenció dels consums problemàtics de drogues i altres comportaments de risc. Aquest programa està en funcionament des de l’any 2009, quan l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners el va adjudicar en concurs públic a l’ONG “Gass”.