Donen en herència un habitatge a la Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta

La Residència Sant Salvador d'Horta ha rebut la donació d'una casa al carrer del Prat en herècia per part de la senyora Carmen Asín, qui ha volgut instituïr aquesta institució com a hereu universal i lliure amb la finalitat que destini el seu patrimoni a l'assistència de les persones grans i malaltes que no puguin costejar la seva estada a la residència. L'Ajuntament va aprovar l'acceptació d'aquesta herència i l'autorització a la Residència Geriàtrica a incorporar els béns heretats al seu patrimoni, en el Ple ordinari de desembre, en el qual es va incloure aquest punt per la via d'urgència.