El Ple aprova adherir-se al Pacte Nacional pel Referèndum i delegar competències tributàries al Consell Comarcal

El ple ordinari del mes d'abril, celebrat aquest dimarts 25, va aprovar amb l'única abstenció del PSC, una moció d'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. Informació

D'altra banda, amb l'única abstenció de la CUP, es va acordar delegar en el Consell Comarcal de la Selva facultats en matèria de gestió, inspecció i recaptació de tributs, preus públics i altres ingressos de dret públic, amb l'objectiu de garantir-ne una major eficiència.