El ple aprova una moció per garantir el dret a l’habitatge de la població

S’elaboraran i aprovaran programes d’inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els immobles que es troben en situació permanent de desocupació començant pels que són propietat d’entitats financeres i altres grans empreses.

Moció del dret a l'habitatge - Santa Coloma de Farners

S’aprovarà una ordenança municipal per instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i es comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquests procediments hauran d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació permanent constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge. 
L’ordenança que s’aprovi regularà el procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui la desocupació de l’habitatge un cop esgotat el termini atorgat per corregir la situació.
Aquesta moció es va aprovar en el ple d’ahir dilluns al que va assistir una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. 

Fotos: La Selva Comunica