El ple aprova una modificació de crèdit

S’assigna un crèdit extraordinari de 108.318 € a despeses de la piscina coberta, per la millora de recs de la carretera vella de Girona, per la instal·lació d’accessos electrònics en equipament municipals i en les obres de reforma i millora al pavelló de la Nòria. 
Per altre part, es destinen 63.706 € a suplements de crèdit per fer reformes a les Llars d’Infants Municipals Tabalet i Mainada, al CEIP Sant Salvador d’Horta, per l’adequació de El Centre – Eix de Negoci, per la restauració de la premsa medieval i per fer reformes al poliesportiu dels Saioners.
Finalment, es fan transferències de crèdit que s’eleven a 130.608 € per millores a l’enllumenat públic, reparació d’infraestructures, per serveis socials, turisme, promoció cultural, joventut, festes, foment del treball i òrgans de govern. 
Aquesta modificació de crèdit s’ha aprovat amb el vot favorable de l’equip de govern, CiU i PSC, i el vot en contra d’ERC, Colomencs, la CUP i el PP. 
Pel que fa a l’Organisme Autònom de la Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta, el ple de l’Ajuntament ha aprovat, amb el vot favorable de CiU, PSC, Colomencs, ERC, PP i l’abstenció de la CUP, una modificació de crèdit de 47.755 €, per a la realització de despeses que no es poden demorar fins el proper exercici com són l’acabament de les reformes i la compra de mobiliari per la primera planta i les reformes que s’han fet per millorar l’aïllament de les finestres de la tercera planta.