El POUM de la ciutat a exposició pública des del 3 de juny al 30 de setembre

Ban d'aprovació inicial (descarregar clicant aquí )
Les al·legacions es podran presentar fins al dia 30 de setembre de 2013. Els interessats podran presentar, davant l’Ajuntament, escrits de suggeriments, propostes o al·legacions, en relació amb la documentació exposada al públic, acompanyant els documents que estimin pertinents en defensa dels seus drets.
El procés de revisió del Pla General ha inclòs accions de participació ciutadana per tal de difondre els treballs, poder incorporar la percepció de la ciutadania i poder conèixer el seu posicionament respecte els grans temes que s’han desenvolupat en la revisió. El planejament vigent fins ara es va aprovar l’any 1995.
El nou POUM aposta per mantenir la diversificació de l’activitat que caracteritza Santa Coloma de Farners, potenciant de forma simultània i equilibrada els usos residencial, industrial, comercial, terciari i turístic, tot mantenint els valors naturals, agraris, forestals i paisatgístics del territori, així com els històrics i arquitectònics del nucli urbà. Es manté també l’objectiu d’afavorir la cohesió social i evitar la segregació del poblament, mantenint la compacitat i continuïtat dels creixements urbans.