El pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners 2013 s’eleva a 11.667.813 €


La partida d’inversions s’eleva a 1.537.162 euros, essent l’enllaç amb
la carretera de Castanyet i la carretera d’Anglès, les inversions més
destacades amb un pressupost d’un milió d’euros. Aquesta obra es farà en
dos exercicis i en el d’enguany s’han previst 500.000 €. També s’hi han
destinat 377.000 € per l’arranjament de vies públiques i 65.000 € per a
la instal·lació de parquet al pavelló dels Saioners. Aquest 2013 també
s’han previst inversions en seguretat i senyalització urbana, en
l’arranjament de camins, en la millora de l’enllumenat públic, en la
millora de la xarxa de clavegueram, en la insonorització de l’Auditori
Municipal, en diverses obres de reforma als centres educatius públics,
en l’adquisició d’instruments per a l’Escola Municipal de Música o en
mobiliari urbà, parcs i jardins, entre altres inversions. L’alcalde de
Santa Coloma de Farners, Antoni Solà, ha explicat que “el pressupost és
continuista, amb unes inversions que fomenten l’ocupació. Unes
inversions que repercutiran en millores de carrers, equipaments
educatius, esportius... En una època de crisi econòmica com l’actual
l’administració pública ha d’invertir racionalment i nosaltres podem
fer-ho ja que l’endeutament que tenim és del 55%”. Algunes de les
inversions que es contemplen per aquest any tenen subvencions de la
Diputació de Girona (133.000 €) i de la Generalitat (410.813 €).

Per
altra part, el pressupost 2013 de la Residència Geriàtrica Salvador
d’Horta s’eleva a 2.051.286 €. El capítol d’inversions en aquest centre
puja a 185.429 euros. Entre les actuacions previstes hi ha obres de
rehabilitació a la primera planta, substituir banyeres per plats de
dutxes o les millores al mobiliari de la capella.