El reglament sobre consultes populars no referendàries, al consell sectorial de ciutadania

Aquest dimecres s'ha reunit el consell sectorial de ciutadania per fer lectura del Reglament sobre consultes populars no referendàries. Un cop analitzades i debatudes les propostes i havent acordat incorporar-les a l'esborrany de Reglament per part dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament, l'equip de govern preveu portar el text al proper ple municipal.