Els premis de recerca incorporen la modalitat d’emprenedoria

Els estudiants han de basar els seus treballs de recerca en les modalitats d'humanitats i ciències socials; ciència i tecnologia; emprenedoria; arquitectura, art, urbanisme, medi ambient i ciutat, o bé àmbit local, mentre que els dels majors d'edat s'han de referir a aspectes culturals, artístics, històrics o urbanístics, entre d'altres, que tinguin com a àmbit la ciutat de Santa Coloma de Farners. "Als centres escolars es fan treballs de recerca molt bons que no surten d'allà, i amb el concurs el que volem és donar-los una mica de rellevància, ja que molts estaran exposats del 12 al 15 de març a la Casa de la Paraula perquè tothom els pugui veure", explica Teresa Garcia, regidora d'Educació de l'ajuntament, que afegeix que amb la categoria d'adults "el que ens interessa és que s'investigui o es faci recerca sobre temes relacionats amb Santa Coloma, sigui de l'àmbit que sigui".

El tribunal valorarà l'originalitat del treball de recerca i el plantejament dels objectius; el rigor i el tractament científic en el desenvolupament del treball i la capacitat de síntesi, especialment en les conclusions; l'originalitat de la metodologia utilitzada i la seva adequació als objectius plantejats i als continguts presentats, i l'estructuració del treball; l'originalitat de les fonts d'informació produïdes o utilitzades en el treball de recerca i l'ús adequat d'aquestes fonts, i la presentació del treball, el seu caràcter formalment innovador i la correcció i idoneïtat del llenguatge utilitzat, mentre que en els treballs de recerca de l'àmbit de Santa Coloma es valorarà la seva originalitat i el seu interès per a la millora del coneixement d'aspectes relacionats amb el municipi.

En les dues categories per a estudiants hi haurà un premi en metàl·lic per a cada modalitat de 300 euros (ESO) i 400 euros (Batxillerat o Cicles Formatius), que es destinaran a adquirir llibres, música, material educatiu o informàtic, entre d'altres. De l'import, 100 euros seran per al centre on s'ha portat a terme el treball, mentre que la resta serà per a l'autor o autors del mateix. El premi per als majors d'edats serà de 500 euros. En tots els casos es farà difusió dels treballs premiats.

El tribunal podrà atorgar un accèssit per a cada categoria quan consideri que algun dels treballs es mereix rebre algun tipus de menció per la seva qualitat, hi hagi primer premi o no, i també podrà declarar deserts els premis a les categories que no s'hagin presentat treballs o quan els presentats no assoleixin la qualitat o els mèrits suficients com per ser premiats.

Les bases del tercer concurs de treballs d'investigació de Santa Coloma de Farners es poden consultar a http://www.scf.cat/images/stories/banners/destacats/bases_investigacio.pdf.

treballs_de_recerca_web.jpg