Es convoca un concurs de propostes de disseny per al logotip del Consell de Poble

El concurs està obert a qualsevol persona física o jurídica, resident a Santa Coloma de Farners. Cada concursant podrà presentar fins a tres propostes.
El premi consistirà en un abonament per un mes (per a dues persones) a la piscina coberta. 
El Consell de Poble és un òrgan de recent creació que té com a finalitat de canalitzar les inquietuds i opinions ciutadanes, amb l’objectiu de construir ciutat i ciutadania i reduir la distància existent entre l’Ajuntament i la ciutadania i a l’inrevés. Es defineix com un espai on tothom hi pot dir la seva i on es recullen opinions. Un òrgan que detecta i treballa el que preocupa a la ciutadania, i en fa trasllat a l’Ajuntament.