Estalvi energètic amb el nou enllumenat públic de Santa Coloma de Farners

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners va fer l'any passat una actuació
de substitució del 30% de les làmpades de l'enllumenat públic que hi ha
en servei a la ciutat. L'objectiu era el de millorar la qualitat del
servei d'enllumenat i l'eficiència energètica de les instal·lacions. Els
treballs, que es van fer per fases, van consistir en substituir 708
llumeneres, 944 làmpades i 940 equips auxiliars. També es va substituir
el cablejat des de l'escomesa fins a l'equip auxiliar i la làmpada i es
va fer la neteja interior i exterior de les lluminàries i òptiques.

Aquest
any, en el marc d'aquest projecte de millora de la qualitat i
eficiència del serveu d'enllumenat públic, es faran treballs en la
seguretat industrial i de subministrament, per tal de millorar-la.