II jornada esportiva a Santa Coloma

Per a més informació https://sites.google.com/site/seselva1/
Consulteu aquí el programa.
ii-jornada-esportiva-selva-i_cartell_selva.jpg
ii-jornada-esportiva-selva-i_triptic_1.jpg