Ja es poden fer consultes populars no referendàries a Santa Coloma

El Ple de Santa Coloma ha aprovat definitivament, amb els vots de l'equip de govern (ERC-MES) i del PSC, el Reglament de consultes populars no referendàries, que tenen per objectiu que la ciutadania pugui expressar la seva opinió i ser escoltada en la presa de les decisions que afectin els seus interessos i alhora poder copsar l’interès dels colomencs sobre futurs projectes, actuacions, decisions o polítiques públiques, mitjançant consulta. Es preveu que la primera consulta popular que es realitzarà serà al voltant del projecte de construcció d’una nova piscina municipal descoberta.

Segons el reglament, les futures consultes ciutadanes podran ser proposades per l’alcalde i els membres de la corporació local, pel ple municipal, així com per iniciativa ciutadana. Es podran convocar fins a tres convocatòries per any i els colomencs hi podran participar de forma presencial, tot i que també s’inclourà la modalitat de votació per mitjans electrònics si ho justifica la naturalesa o l’objecte de la consulta.

Podran ser cridats a participar en les consultes les persones a partir de 16 anys amb condició política de catalans i empadronades al municipi abans de la data del decret de convocatòria de la consulta, les persones d’estats membres de la UE empadronades que acreditin un any de residència continuada immediatament anterior a la convocatòria, i les persones nacionals de tercers estats empadronades i amb residència legal durant un període continuat de 3 anys immediatament anterior a la convocatòria.

En cap cas no es podrà celebrar cap consulta en els sis mesos anteriors a les eleccions locals ni en el període comprès entre les eleccions i la constitució de l’ens local.

En el redactat del reglament hi han participat representants dels diferents grups municipals, membres de la Comissió permanent del Consell del Poble i l’entitat Sopa de Pedres. El treball sobre el reglament de consultes populars el va iniciar ara fa un any al consell sectorial de Ciutadania de Santa Coloma, i el Ple del mes d’octubre de 2016 el va aprovar inicialment. Una vegada analitzades i debatudes les al·legacions presentades durant el termini establert, s'ha procedit a la seva aprovació definitiva. 

Nova piscina descoberta

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Santa Coloma de Farners, ara al capdavant del govern, ja va manifestar en la darrera campanya d’eleccions municipals la seva intenció de fer una consulta popular al voltant del projecte de construcció d’una nova piscina descoberta. “Ara volem aprofitar aquest nou reglament municipal per poder consultar els ciutadans sobre aquesta qüestió”, afirma l’alcalde, Joan Martí.

L’actual piscina descoberta, la de la Nòria, té una zona de solàrium molt reduida i és un equipament envellit. És per aquest motiu que ja l’anterior equip de govern (CiU) va plantejar un projecte per construir-ne una de nova a la zona esportiva, on s’ubica també la piscina coberta. L’actual govern vol replantejar el projecte i escoltar la veu de la ciutadania sobre aquest equipament.