L’Ajuntament de Santa Coloma congela la majoria d’ordenances fiscals per al 2017

L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners presentarà el proper dilluns per a la seva aprovació al Ple ordinari les ordenances fiscals per al 2017, que suposen la congelació de tots impostos i de la majoria de les taxes. Segons la proposta de l’equip de govern, encapçalat per l’alcalde Joan Martí, es mantindran sense increments els cinc impostos municipals: l'Impost sobre els Béns Immobles (IBI), l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i l’Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).

En el mateix sentit, les taxes del servei d’escombraries, de la llars d’infants, de les instal·lacions municipals, del geriàtric i de la piscina municipal no patiran cap increment amb vista al 2017. Per contra, la proposa contempla una reducció lleugera del voltant d’un 1% de les taxes als ensenyaments no reglats, com són l’Escola de Música i Escola d’Adults. Les taxes sobre els serveis municipals del cementiri, de clavegueram i de subministrament d’aigua potable pujaran molt lleugerament. Concretament, la taxa del servei de cementiri passarà dels 11,20 euros als 12 euros, mentre que el servei de clavegueram i subministrament d’aigua potable s’apujaran un 1,08%.

Tal com explica l’alcalde Joan Martí: “La raó de la puja sobre els servei d’aigua potable i del clavegueram és la conseqüència de l’amortització de les inversions realitzades al 2016 per l’empresa mixta Aigües Colomenques. Aquest fet ja estava recollit per contracte en la creació de l’empresa, al 2013, i ja es contemplava que les inversions que realitzés l’empresa es recuperarien a través d’increments tarifaris.” “Tot i així, els augments de tarifa són molt menors respecte als que estaven previstos en el seu moment”, ressalta Martí.

Finalment, s’incorporarà a les ordenances una nova taxa per la recollida d’animals domèstics perduts o abandonats a la via pública. D’altra banda, la bonificació per als vehicles elèctrics, augmentarà fins al 75%.

Les ordenances es presentaran al ple del pròxim dilluns 17 d’octubre i, un cop superin el tràmit d’aprovació i el període d’exposició, entraran en vigor a partir del gener de 2017.