L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners rebaixa l’IBI un 3,5% , passant del 0,79% al 0,76%

En les ordenances 2014 també s’abaixen les plusvàlues un 7,5% i es congelen la resta de taxes, menys les quotes de l’Escola de Música, l’Escola d’Adults i les Llars d’Infants que s’apugen un 4%.
En el ple, l’alcalde de Santa Coloma de Farners i regidor d’Hisenda, Antoni Solà, va explicar que “ens hem esforçat per rebaixar l’IBI, que és la taxa que més grava al ciutadà, hem volgut alleugerir les carregues econòmiques dels ciutadans en uns temps molt complicats. Aquestes mesures econòmiques representaran que l’Ajuntament deixarà d’ingressar més de 150.000 euros en relació a aquest 2013. Aquest és un tema important que ens obligarà a fer un pressupost 2014 molt afinat. Amb les ordenances que hem aprovat tindrem dificultats per tancar el pressupost, segur”. 
L’Ajuntament aplicarà el fraccionament d’impostos als contribuents que ho sol·licitin, com ja s’ha fet aquest any. 
D’altra banda, es bonificarà el 50% de la quota, durant tres anys, quan es facin instal·lacions que aprofitin l’energia solar tèrmica per ACS que cobreixin el 80% del seu consum total anual. Es bonificarà el 50% de la quota, durant tres anys, quan es facin instal·lacions que aprofitin l’energia solar tèrmica per calefacció que cobreixin el 40% del seu consum total anual. També es bonificarà el 50% de la quota, durant tres anys, quan es facin instal·lacions que aprofitin l’energia solar tèrmica per ACS i calefacció que, com a mínim, cobreixin el 60% del seu consum total anual. No es concedirà la bonificació qual la instal·lació del sistema d’aprofitament tèrmic provinent del sol sigui obligatòria, d’acord amb la normativa especifica en la matèria. Per accedir a aquestes bonificacions, caldrà presentar el certificat de l’instal·lador on es faci constar que compleixen els requisits demanats per gaudir de la bonificació.