L’Ajuntament presenta el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC)

Projecte Educatiu de Ciutat - Santa Coloma de Farners

Fa uns anys, l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners va signar la Carta de Ciutats Educadores i, amb aquesta acció, va optar per entendre l’educació com un procés integral que ha d’implicar a tota la ciutadania en qualsevol lloc o en qualsevol moment del seu cicle vital. L’educació va més enllà de l’escola i s’entén que qualsevol ciutadà o ciutadana està permanentment en disposició de donar i rebre impulsos educatius. 
El PEC definirà quines són les prioritats educatives de Santa Coloma de Farners i identificarà quins principis, objectius, metodologies i programes hauran de guiar l’acció educativa del municipi. 
La voluntat de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha estat que la confecció del PEC fos un procés obert a totes les entitats i associacions, als centres educatius, als centres de salut, a les famílies o altres institucions. Es convidarà a prendre-hi part de manera corresponsable per tal d’aconseguir un consens en allò que avui existeix i, sobretot, en el plantejament per millorar-ho amb accions concretes pel futur immediat. En definitiva, el PEC vol ser una eina que impliqui als ciutadans i ciutadanes en els processos d’aprenentatge i transmissió de valors. De la mateixa manera, serà el projecte que traçarà les línies d’acció i les estratègies que serviran per fer front als nous reptes de la societat canviant en la que estem immersos.