L’Ajuntament revisarà el manteniment de les vegetacions que envaeixin la via pública

Els propers mesos l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners realitzarà diferents inspeccions per tal de comprovar que tots els propietaris del municipi compleixen amb les obligacions de manteniment de les seves finques.

En aquest sentit, es revisarà que qualsevol tipus de tanca vegetal, arbust, trepadora o similar no envaeixi l’espai destinat a la vorera per evitar, d’aquesta manera, que els ciutadans hagin de baixar per poder circular correctament. També es revisarà si s’observen finques o parcel·les amb arbres amb perillositat de caiguda a la via pública, terrenys bruts i insalubres i desperfectes a l’asfalt.

Per això, es demana als ciutadans que realitzin les actuacions necessàries de manteniment de la seva finca o parcel·la per complir amb les seves obligacions de manteniment establertes per la normativa vigent.